CRM: Centro De Giorgi
logo sns

Pawel Strzelecki

Wydzial Matematyki - Informatyki i Mechaniki - Uniwersytetu Warszawskiego
Scientific interests: Calculus of Variations, Differential Geometry, Geometric Analysis, PDE